Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-08-10

iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina

iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina
  • iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina

uZravi qonebis datalebi

GEO1350457
gorgilaZe
fasi : 80 000lari

uZravi qonebis aRweriloba

iyideba baTumSi gorgilaZeze 30 kv, makdonalsTan axlos, me-12 sarTulze studios tipis bina, mTis xediT, remontiT, bunebrivi airiT. fasi:80000 lari tel:568692948 592937070